Serviceaftale Bil » Få et godt tilbud på en Daugaard Plus serviceaftale

Daugaard Plus Serviceaftale

Er du til forudsigelige udgifter, så du ved hvad der er at rutte med når de faste udgifter er betalt? Så er en Daugaard Plus Serviceaftale sikkert noget for dig. For et overskueligt månedligt beløb sikrer du nemlig at din bils serviceudgifter er betalt og du roligt kan køre den til sit obligatoriske serviceeftersyn, uden at dræne din budgetkonto.

Beregn prisen på din serviceaftale

Vælg hvilken model din bil er.
Pris pr. måned kr. / måned
Kør flere fordele hjem med en Daugaard/Plus serviceaftaleMed en Daugaard PLUS serviceaftale har du betalt de ordinære serviceeftersyn og sparer 15% på øvrige reparationer.

FAQ

Forudsætninger

Aftalen forudsætter kun at bilen har været serviceret efter fabrikkens forskrifter, maksimum 1. måned før aftalens indgåelse. Vi laver en aftale på alle biler, uanset bilmærke, alder, anskaffelsessted og kilomter. Du forpligter dig dog til at sørge for at køretøjet bliver behandlet som angivet i instruktionsbog og/eller servicehæfte ligesom almindelige funktionskrav, såsom rutinemæssig kontrol og påfyldning/efterfyldning af væskemængder og frostbeskyttelse skal overholdes.

Hvad indgår i en Daugaard PLUS serviceaftale?

Udførelse af alle de i bilproducentens servicehæfte foreskrevne service- og vedligeholdelseseftersyn. Der leverer Daugaard Biler de nødvendige reservedele, materialer og driftsmidler med undtagelse af brændstof.

  • 15% rabat på alle eftermarkedsydelser købt hos Daugaard Biler. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter, kampagnevarer samt brug af indkøbsforeningsaftaler. Der gives dog ikke rabat på reservedele og ekstraudstyr samt serviceydelser der er på tilbud eller kampagne mv

  • - Skift af pærer og viskerblade excl. materialer

  • - Nyvasket bil efter hvert service

  • - Ingen ventetid – Du kommer forrest i køen

Tillægsarbejde i forbindelse med et serviceeftersyn, sidestilles med almindelige raparationer og er ikke indbefattet i serviceabonnementet. F.eks. er vedligeholdelse af aircondition, bremser, drivremme, pærer, udstødning, gearkasse, kobling, undervognskomponenter og karrosseridele ikke betalt af abonnementet, men der gives 15% rabat på de vejlende priser, både hvad angår arbejdsløn og de nødvendige reservedele.

Serviceeftersyn

Alle serviceeftersyn omhandlende denne aftale foretages i en af Daugaard Biler afdelinger rettidigt på kundens initiativ, eller på et andet værksted anvist af Daugaard Biler.
 

Økonomi 

Serviceabonnementet opkræves via Betalingsservice og Daugaard Biler fordrer tilmelding til automatisk betaling. Opkrævningerne er månedsvis forud hver den 1. i perioden med det i kontraktspecifikationen anførte beløb. Ydelsen er udregnet på grundlag af et fastlagt årligt kilometertal. Hvert år fra kontraktdatoen, at regne, indsendes km-opgørelse, hvorefter regulering finder sted. Regulering under kr. 1000,00 vil blive overført til næste periodes regnskab.
Abonnementsbeløbet og tillæg for overkørte km er det til enhver tid gældende, jvf. kontraktspecifikation.

Servicekontrakten er prisindexreguleret, og regulering kan finde sted pr. en 1. januar baseret på seneste oktober prisindex. Ved prisændringer vil der blive givet skriftlig meddelelse herom før ikrafttræden.

Opsigelse

Kontrakten kan til enhver tid opsiges af parterne med 3 måneders varsel til udløbet af en måned. Daugaard Biler kan derudover opsige kontrakten i tilfælde af misbrug/misligholdelse. Som misbrug, der berettiger til øjeblikkelig ophævelse af aftalen, anses anvendelse af bilen udover almindelig anvendelse. Som eksempel kan nævnes enhver form for motorsport. Øvrig misligholdelse der berettiger til øjeblikkelig ophævelse af kontrakten betragtes:

  • Manglende betaling af de fastlagte ydelser i.h.t. kontraktspecifikation udover 7. dage fra påkrav.

  • Udlæg, der foretages hos kunden uden opnåelse af fyldestgørelse, kunden standser sine betalinger, erklæres konkurs eller der åbnes forhandling om tvangsakkord.

  • Ved ejerskifte, afmelding eller totalskade af køretøjet ophører kontrakten. I ovennævnte tilfælde sker afregning parterne imellem på grundlag af refusionsopgørelse.

  • Kilometerstand på ophørsdagen skal straks skriftligt meddeles os.

Ring til os
Open