20 oktober 2021

Mazda Mobilitetsservice

Når du køber en ny Mazda, får du Mazda Mobilitets-Service med i købet. Mobilitets-Service er pålidelig, professionel og omkostningsfri assistance, hvis din bil får driftstop, bliver stjålet, eller hvis du bliver involveret i et uheld. Mobilitetsservice dækker i hele Europa, så du kan trygt køre på langfart – vi er med hele vejen og altid klar til at hjælpe.

24 TIMERS HOTLINE

Kom i kontakt med Mazda Mobilitets-Service døgnet rundt.

Fra Danmark 80 30 40 50

Fra udlandet 70 26 10 26

 

Sådan forlænger du

Vi forlænger din bils Mobilitets-Service, hver eneste gang du får udført et serviceeftersyn på et af vores Mazda-værksteder. Aftalen gælder, indtil bilen runder 10 år.

Mazda Mobilitetsservice - betingelser og vilkår pr. 1 oktober 2021

 • Alle nye Mazda-køretøjer er dækket 1 år fra første registreringsdato. Efterfølgende forlænges perioden automatisk med 1 år eller 20.000 km, hver gang bilen får udført det foreskrevne serviceeftersyn.
  Servicebetingelser:
  - Service skal være udført af et autoriseret Mazda værksted i DANMARK.
  Udlejningsbiler, taxaer, politibiler, officielle køretøjer, udrykningskøretøjer (f.eks. ambulancer, lægebiler og redningskøretøjer), køreskole-, post- og fragtbiler samt køreprøveregistreringer er kun berettiget til reparation på stedet, bugsering og bjærgning.

 • Ejere eller brugere af køretøjet omfatter alle passagerer på det tidspunkt, hvor der er behov for hjælp til Mazda-køretøjet, med undtagelse af blaffere eller betalende passagerer.

 • Maksimalt 1 år fra sidste service/levering eller km. 20.000 hvad der måtte komme først.

 • Albanien, Andorra, Østrig, Belgien, Bosnien Herzegovina, Bulgarien, De Kanariske Øer, Kroatien, Cypern (a) (græsk territorium), Tjekkiet, Danmark, Estland, Færøerne, Finland, Frankrig, Tyskland, Gibraltar, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Lithauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Monaco, Montenegro, Holland, Norge, Polen, Portugal, Republikken San Marino, Rumænien, Rusland (b), Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Storbritannien og Vatikanet.
  (a) Dækningen på Cypern er begrænset til den græske del af øen.
  (b) Begrænset til hovedveje og inden for en radius af 50 km omkring den ydre ring, der omkranser følgende
  byer: Moskva, Sankt Petersborg, Rostov ved Don, Togliatti, Perm, Kazan og Yekaterinburg.
  (c) Omfatter De Baleariske Øer, De Kanariske Øer og de selvstændige byer Ceuta og Melilla.

 • – mekanisk eller elektrisk nedbrud
  – uheld herunder fastkørsel i snedriver
  – styringsfejl
  – tyveri (begrænset dækning)
  – hærværk (begrænset dækning)

  I tilfælde af ukorrekt eller urent brændstof betaler Mazda assistanceprogram ikke for udskiftning af brændstof, hverken på stedet eller hos forhandleren. I disse tilfælde bugseres Mazda-køretøjet til nærmeste autoriserede Mazda-værksted, og kunden er berettiget til “yderligere dækning”, hvor det er relevant.

  Køretøjer, der køres til forhandleren (tilkald af forhandler), er ikke berettiget til assistanceydelser.

 • Mazda MobilitetsService yder hverken assistance til eller godtgør forsikrede i forbindelse med anmeldelse af nogen form for skade, der er opstået direkte i forbindelse med følgende:
  a. Taxaer, udlejningsbiler, udrykningskøretøjer (f.eks. politibiler, ambulancer, lægebiler og brandkøretøjer), køreskole-, post- og fragtkøretøjer samt køreprøveregistreringer er ikke dækket med udlejningsbiler, videre transport, hotelophold og afhentning af et repareret køretøj.
  b. Køretøjer, der deltager i motorløb, fart- eller tidstests, manøvrekørsel, eller som kører uden for de offentligt godkendte veje.
  c. Behov for assistance på grund af invasion, terrorhandlinger, fjendtlige handlinger, borgerkrig, oprør, opstand, optøjer, militær eller tilranet magt, politiske massedemonstrationer, plyndring, brug i forbindelse med militære formål, skader fra jordskælv, ekstreme vejrforhold, atmosfæriske fænomener, pandemier,
  kerneomdannelsesfænomener eller -stråling forårsaget af unaturlig acceleration af atompartikler.
  d. Nedbrud forårsaget af forsætlig skade eller hærværk fra ejerens side eller som følge af dennes deltagelse i en kriminel handling eller lovovertrædelse.
  e. Enhver skade, som skyldes indblanding af autoriteter i det land, hvor der ydes assistance, eller skade forårsaget af uforudsete omstændigheder. forsikrede rejser, eller udøvelse af aktiviteter, der ikke er godkendt af de lokale myndigheder.
  f. Skade på, tab eller ødelæggelse af ejendom eller ethvert tab eller udgifter af nogen art som er opstået på grund af:
  g. Uheld eller skade enten på grund af forsætlig manglende overholdelse af loven i det land, hvor denh. Skade opstået i forbindelse med brug af køretøjet, som er i  modstrid med forskrifterne i brugermanual.
  i. Enhver følgeomkostning og/eller skade på ejendom som følge af driftstop.
  j. Køretøjer, der ikke vedligeholdelse tilstrækkeligt til, at de bør køre på vejene, eller som ikke serviceres af en autoriseret Mazda-forhandler eller et autoriseret Mazda-værksted i henhold til fabrikantens anvisninger.
  k. Enhver udgift, som skulle være betalte, hvis driftstop ikke var opstået, f.eks. mad, indkvartering,
  taxiregninger, benzin eller broafgifter og afgifter for at benytte betalingsveje.
  l. Enhver service, som ikke er godkendt af Mazda Assistance på forhånd.
  m. I tilfælde af at én eller flere serviceydelser er nødvendige, yder AGA ikke skadesløsholdelse eller andre former for ydelser som kompensation.
  n. Køretøjer, der ikke er importeret og solgt via en autoriseret Mazda-forhandler i Danmark.
  o. Køretøjer, der køres til forhandleren (tilkald af forhandler) er ikke berettigede til assistanceydelser.
  p. Trailer eller campingvogn. Hvis din Mazda har driftstop og skal bugseres, er udgifterne til bugsering af trailer
  eller campingvogn dækket.

 • Kan bilen ikke køre, sørger Mazda MobilitetsService for at sende hjælp ud, så bilen kan repareres på stedet, hvis det er teknisk muligt, for at gøre bilen køreklar igen.

 • Hvis det ikke er muligt at reparere bilen på stedet, sørger Mazda MobilitetsService for, at bilen bugseres til det nærmeste autoriserede Mazda-værksted.

 • Hvis bilen ikke kan repareres samme dag, den har haft driftstop, og føreren ønsker at vente på at den bliver køreklar, sørger Mazda MobilitetsService for hotelophold, hvis føreren befinder sig mere end 50 km fra sin bopæl (højst 3 stjerner). 3 nætter i hjemlandet og 5 nætter i udlandet. Op til kr. 1.115,- for en person, når denne rejser alene, eller kr. 560,- inkl. moms pr. person pr. nat (inkl. morgenmad), når flere personer rejser sammen.

 • Hvis bilen ikke kan repareres samme dag, den har haft driftstop, stilles en lånebil så vidt muligt inden for samme bilkategori, rådighed op til fem dage, indtil bilen bliver køreklar igen. Ejeren/føreren af bilen skal overholde til biludlejningsfirmaets krav.
  Føreren skal aflevere bilen til udlejningsfirmaet. Forsikrede betaler selv for brændstof og eventuelle broafgifter og afgifter for at benytte betalingsveje.

 • Kan bilen ikke repareres samme dag, den har haft driftstop, og forsikrede ønsker at fortsætte sin rejse eller vende hjem:
  a) Taxa, hvis den oprindelige destination eller turen hjem er på mindre end 50 km for et beløb på højst kr. 550,- inkl. moms.
  b) Togbillet (1. klasse) for strækninger på mindre end 4 timer for et maksimumbeløb af kr. 3.300,- inkl. moms pr. person.
  c) Flybillet ved strækninger af mere end 4 timers varighed til et maksimumbeløb af kr. 3.300,- inkl. moms pr. person.

 • Mazda MobilitetsService sørger for gratis transport for én person til kundens bil, når den er repareret.
  Transporten kan enten være:
  a) Med taxa, hvis strækningen til den reparerede bil er mindre end 50 km.
  b) Med tog (1. klasse) for strækninger på mindre end 4 timers varighed.
  c) Enten med tog eller fly (økonomiklasse) ved distancer på mere end 4 timers varighed.
  Bugsering af kundens bil ved brug af chauffør til et sted tættere på hjemmet kun efter særlig aftale.

 • SÆRLIGE FORHOLD:
  Er kundens bil ikke tilgængelig på grund af tyveri, sker hjemtransport eller videre transport på følgende vis:
  a) Med taxa, hvis den oprindelige destination eller turen hjem er på mindre end 50 km for et beløb
  på højst kr. 550,- inkl. moms.
  b) Togbillet (1. klasse) for strækninger på mindre end 4 timer for et maksimumbeløb af
  kr. 3.300,- inkl. moms pr. person.
  c) Flybillet ved strækninger af mere end 4 timers varighed til et maksimumbeløb af
  kr. 3.300,- inkl. moms pr. person.
  ELLER
  Højst en nats ophold og forplejning p til kr. 1.115,- for en person, når denne rejser alene, eller kr. 560,- inkl. moms pr. person pr. nat (inkl. morgenmad), når flere personer rejser sammen.

  Ingen andre ydelser tilbydes her (biludlejning ...)

 • SÆRLIGE FORHOLD:
  Hvis kundebilen ikke kan repareres på grund af ildspåsættelse i forbindelse med hærværk, sørger Mazda MobilitetsService for en udlejningsbil i samme kategori, som kundens egen bil, som stilles til rådighed op til 5 dage.

  Ingen andre ydelser finder anvendelse.

Der tages forbehold for ændringer og fejl i materialet